Osmanlı siyasetçi, eğitimci ve ideolog. İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin önde gelen kurucularından ve Osmanlı İmparatorluğu’nda önemli siyasal gelişmeleri sağlayan İkinci Meşrûtiyet döneminin önde gelen Jön Türk grubunun başındaki isimlerinden AHMED
RIZA BEY (1858 – 1930) Paris’te İken Çektirdiği Kabin Fotoğraf