Resim Sanatı Tarihi - TÜRK RESSAMLARI 1861 - 1945, Şahin Özgür, Bursa Uygun Basımevi, 1946, 16 sayfa.