İNGİLİZ ARMSTRONG WHİTWORTH
Tarafından OSMANLI DONANMASINA TEKLİF
EDİLEN KRUVAZÖR ORİJİNAL ÇİZİMİ
1901 Tarihli
Karton üzeri suluboya, Armstrong Whitworth
kaşeli ve imzalı
35 x 66 cm