Ayak Bacak Fabrikası, SERMET ÇAĞAN, Desenler ve Kapak Düzeni: Ersal Yavi, İzlem Yayınevi, İstanbul, 1965, 98 + 7 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…