İnce Memed, YAŞAR KEMAL, Çağlayan Yayınevi, İstanbul, 1955, 2 Cilt 351 s.