Birîna Reş (Kara Yara), MUSA ANTER, Ekin Basımevi, İstanbul, 1965, 80 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…