Kırkıncı Oda, PERİDE CELÂL, İstanbul Tan Matbaası, 1958, 219 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…