Üç Anadolu, ERCÜMEND BEHZAD, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 1964, 74 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…