MEHMET RAUF (1875 – 1931) KENDİ EL YAZISI İLE TİYATRO ve HİKAYE ÇALIŞMALARI 27 DEFTER
Mehmed Rauf’un “Halas İstiklal Harbi” Romanı kurşun kalemle yazılmış defterler halinde, “Son Yıldız” Romanı kurşun kalemle yazılmış tek bir defter halinde, Osmanlıca Mehmed Rauf imzasıyla yer alıyor. “Safo ve Karmen” piyesi ise yine defterler halinde kurşun kalem ve yeşil tükenmez kalemle Mehmed Rauf imzası ile Osmanlıca olarak yer alıyor. Defterlere Mehmed Rauf, defterleri kaleme aldığı tarihi de not düşmüş.