Ordunun Defteri, ALİ EKREM (Bolayır), İstanbul, Ahmed İhsan Matbaası, 1336 (1920), 246 sayfa. “Maarif nazırı vekili Ali Münif Beyefendi hazretlerine, ALİ EKREM 15 Haziran 334” ibaresiyle” İthaflı ve imzalı…