Serabı Ömrüm, RIZA TEVFİK, Kenan Matbaası, İstanbul, 1949, 372 s. Yazarından imzalı…