İslâmcılık Cereyanı Meşrutiyetin Siyasî Hayatı Boyunca Gelişmesi ve Bugüne Bıraktığı Meseleler,Prof. Dr. TARIK Z. TUNAYA, Baha Matbaası, İstanbul, 1962, 330 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…