Süleyman Nazif, İBRAHİM ALÂETTİN, Sühulet Kütüphanesi, İstanbul, 1933, 289 s. Yazarından ithaflı ve imzalı...