SARAY CİLDİ - KİTAP

SARAY CİLTLİ KİTAP "ÂHEN-İ SEFÂİN DAHİLİNDE PUSULANIN İNHİRÂF-I ÂRİZİSİNE DAİR RİSÂL-İ AMELİ YAZMA ESER Kaptan-ı Derya Hacı İbrahim Paşa’ya takdim edilmiş olup, kadife üzeri Sultan II. Abdülhamid tuğralı ve gemi tasvirli özel cildinde. El yazma metin ve ç