Ankara

Atatürk Çankaya Mithat Alam'ın Köşkünde Afgan Kralı ile