RENKLERİN ARMONİ SİSTEMLERİ, Erdümend Kalmık, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1950, 61 s. 30 x 23 cm.