MODERN ÇAĞDA SANAT ÜSLÜPLAR, EKOLLER, HAREKETLER, Amy Dempsey, Akbank Sanat, 2007, 304 s. 29 x 21 cm.