İSTANBUL RESİM VE HEYKEL MÜZESİ KOLEKSİYONU’NDAN ÖRNERKLERLE: MANZARA, Kıymet Giray, Türkiye İş Bankası, 1999, 624 s., 31 x 29 cm.