AHMET YAKUPOĞLU, RESİMDE İSTANBUL ve İSTANBUL RESSAMI, T.C Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, 301 s, 33 x 24 cm.