İLHAN KOMAN RETROSPEKTİF / İLHAN KOMAN RETROSPECTIVE, Mine Haydaroğlu & Fany Torre, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2005, 127 s. 29 x 23 cm.