Nuri İyem, Kıymet Giray, İş Bankası Kültür Yayınları, 1998, İstanbul, 336 s.