Hat Sanatı - DEVHA-TÜL-KÜTTAB, Suyolcuzade Mehmed Necib, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatından, İstanbul 1942, 160 sayfa.