HAMİD AYTAÇ (1891 - 1982) Ketebeli HAT LEVHA

 “Kişi doğru gerektir sözüne,
çün sadakat şiarı müsellemdir
Her ne kim vade eyleye insan
Dindir, evvel kazası lazımdır”

23 x 29 cm.