HAMİD AYTAÇ (1891 - 1982) HAT LEVHA

“Rütbet’ül-ilm A’lâer-rütb” Yani “Rütbelerin en üstü ilimdir”  

7 x 21 cm.