MEKKE-İ MÜKERREME MÜFTÜSÜ VE ULEMALARI İMZALI VE MÜHÜRLÜ Osman Nuri Paşa’nın Ümmiye Hanım’ın Mahmud Bey ile Evlilik AKİD BELGESİ. 1310 (1894) Tarihli. 36 x 24 cm.