ERBAA RÜŞDİYE MEKTEBİ ŞAHADETNAMESİ, 1321 (1905) Tarihli Yusuf Ziya Bey’e verilmiş. 50 x 34 cm. (haliyle)