YAZMA ESER - KANUNNAME-İ CEZÂ-YI ASKERİYE

El-Hac İbrahim Tarafından Yazılmış 1252 (1836) tarihli

Sultan II. Mahmud döneminde orduda yapılan yenileşmelere paralel olarak hazırlanmış askeri kanunname kitabı