Hanedan - Sultan REŞAD İMZALI DOKÜMAN. 1332 (1916) Tarihli, aynı zamanda Şeyhülislam Musa Kazım imzalı, ödemiş Kazası Müftüsü Hacı Rıfat ve Güzelhisar Şeriye Mahkemesi Azası Ahmet Hazım Efendi’lerin Tayinleri ile ilgili… 37 x 23 cm.