SU BAHSİ EMSAL VE CETVELLERİ MECMUASI, MÜHENDİS MEKTEBİ, Constantinople, 1912, 64 Sayfa. Suyun Açık ve Kapalı Yollarla Taşınmasını Anlatan Kitap