Fuarcılık Tarihi - TÜRKİŞE RUNTŞAU’IN LAİPSİK 1929 İLKBAHAR PANAYIRI HAKKINDA FEVKALADE NUSHASI