TÜRK- YUNAN İTİLÂFNAMESİ İMZASI (8.9.1934, Atina) TEVFİK RÜŞTÜ ARAS ve Yunan Başvekili Çaldiris Fotoğraf