Osmanlının SON ŞEYHÜLİSLAMI MEHMED NÛRİ EFENDİ (1859-1927) İmzalı 1337 (1921) tarihli Hariciye Nezaretine Yazılmış Mektup.