İLM-İ KEHÂNET, KENDİ KENDİNE SİHİRBAZLIK. ULÛM-İ HAFİYEDEN, Avanzâde [Mehmed] Süleyman, İstanbul, Araks Matbaası, 1331 [1915]. 47 s, resimli.