KİTAB-I MUHAMMEDİYE Fİ KEMÂLÂT İL-AHMEDİYE, 1298 (1883), 478 sayfa. Döneminin orijinal deri cildi içerisinde