BODUR MİNAREDEN ÖTE - HİKÂYELER, Yusuf Atılgan,
İstanbul, A Dergisi Yayınları, Büyük Kervan Matbaası, 1960. 80 s.
Yusuf Atılgan’dan ithalı ve imzalıdır…