SİMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH
BEDREDDİN DESTANI, NÂZIM HİKMET,
Ankara, 1966, 64 sayfa.