HAFİYELERİN LİSTESİ, “İşbu
Kitap Birinci ve İkinci Cüz’ün Nüsha-i
Asliyesini Câmidir”, Mahmud, 1909,
112 sayfa.