YENİ GEMİCİLİK: KİTAB 3,
Ali Haydar [Esad], İstanbul, Matbaa-i
Bahriye, 1341 [1925]. 4+140+1 s,
resimli.