THEDEROS P. P. FOKAYES’İN
MUZİKİ MELİSA ADLI ESERİ
BİZANS MÜZİĞİ İLGİLİ 4 CİLT KİTAP
İstanbul Baskısı, 1847 - 1848,
348 + 134 + 304 + 198 Sayfa.