Tıp Tarihi - NOTE SUR LE CHOLERA
- MORBUS, M. Monneret, Paris, 1848, 16
sayfa. Yazarın 1847 - 1848 senelerinde
bizzat İstanbul’da hastalıkla ilgili gözlemlerini
içermektedir. Risale yazarın 1849 tarihinde
“Du Cholera Epidemique” adlı 216 + 3 sayfalık
kita