Hanedan - ŞEHZADE ABDÜLKADİR EFENDİ’ye
Beyoğlu Katib-i Adli Tarafından Yollanmış Bir Sözleşme ile
ilgili Kefalet Mektubu Hakkında 1338 (1922) tarihli.