TÜRK MATBAACILIĞI (İkiyüzüncü
Sene-i Devriyesi Münasebetiyle),
Selim Nüzhet, Matbaa-i Ebu Ziya, 1928,
92 sayfa + 18 planj.