YAZININ USUL-Ü TEDRİSİ,
İsmail Hakkı, İstanbul Matbaa-i Amire,
1340 (1924), 34 sayfa + 11 planj.