BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KÜ-
TÜPHANESİ FİHRİSTİ, Birinci ve İkinci
Kısım, Ankara Türkiye Büyük Millet
Meclisi Kütüphanesi, 1927, 118 sayfa.