Eğitim Tarihi - Cumhuriyetin İlk Yılları İZMİR GÖZTEPE İTALYAN MEKTEBİ
Büyük Boy Fotoğraf. 24 x 30 cm. (paspartusuyla). Üzerinde Okulun hem İtalyanca
hem de Osmanlıca kaşesi bulunmaktadır. Arka yüzünde ise Fotoğrafçı SPRIDIONE
DRAGONETTİ Kaşesi bulunmakta