ENCÜMENİN KABUL ETTİĞİ
HURUF VE İMLA ÜZRE YENİ TÜRKÇE
ELİFBA, İstanbul, Türk Neşriyat
Yurdu, 1928. 32 s.