Denizcilik Tarihi - Saraya Ait İSTANBUL MAİYET
VAPURU Fotoğraf