YILDIZ SARAYI YARIŞ ATLARI İÇİN
AHIR FATURASI. 1905 Tarihli.