ÇANAKKALE HALKA GÖVDELİ TESTİ
19. YY. Sonu - 20. YY. Başı
Halka gövdeli, dışa dönük ağızlı, boğumlu boyunlu, emzikli, dalgalı bir
hatla gövdeye bağlanan kulplu ve halka kaidelidir. Kırmızı hamurlu kap
beyaz astarla astarlandıktan sonra sarı renkli sırla s