TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Üçüncü İntihap Devresi ÇORUM
MEBUSU ZİYA BEY’E AİT MECLİS KİMLİK CÜZDANI